"Mamy widzieć przed sobą cały naród, społeczeństwo, państwo, a potem - wielką dziedzinę ludzkiej pracy. Wszędzie są zadania, obowiązki i prawa. Hierarchię tych wartości trzeba utrzymać. Zawsze Polacy tak walczyli o swoje dobro, aby bronić narodu. " Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński
 
( SŁOWIAŃSKA ) PARTIA NARODU POLSKIEGO
Partia Narodu Polskiego  
  Jestem Polakiem
  Program dla Polski
  Deklaracja ideowo -programowa PNP
  Statut PNP
  Deklaracja Członkowska
  Strony warte odwiedzenia :
  Licznik
  Kontakt:
  Śpiewać Będą
Deklaracja ideowo -programowa PNP
DEKLARACJA IDEOWO - PROGRAMOWA  /PROJEKT/
Partii Narodu Polskiego

DO NARODU POLSKIEGO !
Tragiczna sytuacja do jakiej doprowadzily nasz Kraj i Naród kolejne rzady karierowiczów zdominowane w wiekszosci z obywateli polskich, narodowosci zydowskiej, starannie to ukrywajacych pod zmienionymi nazwiskami, wywodzacych sie z lewicy i prawicy, powiazanych z żydo-masonskimi syndykatami swiatowymi dla których sa gotowi poswiecic Naród jak i Ojczyzne, oddali nas pod panowanie zydo - masonskiej machiny jaka jest Unia Europejska . Doprowadzajac Ojczyzne do ruiny a wieksza czesc ludnosci na skraj nedzy, trwoniac i wyprzedajac majatek narodowy, stosujac polityke anty-polska, anty-katolicka i anty-narodowa, niszczac polskie rolnictwo jak i przemysl, musimy podjac zdecydowane dzialanie przerwania tego precederu.
Zwracamy sie do Narodu Polskiego, wszystkich grup spolecznych stancie z nami we wspólnym szeregu walki o Ojczyzne i godnosc bytu Polski i Polakow. Krytyczna sytuacja wiekszosci Narodu jak i gospodarki narodowej, uklady kolesiow, ograbianie i wyniszczanie gospodarki a takze wyprzedaz w nie polskie rece, niszczenie polskiego rolnictwa, pozbawianie robotnikow miejsc pracy, ponad 5 -cio miljonowa rzesza bezrobotnych z glodowa racja zasilku , tysiace bezdomnych, oto bilans do jakiego doprowadzily kolejne rzady gnebicieli Narodu, zmusza nas do przerwania tego haniebnego precederu , widząc zaistniałą tragiczną sytuację społeczną, polityczną, gospodarczą, moralną i kulturalną naszej Ojczyzny, zagrażającą samodzielnemu i niepodległemu istnieniu Narodu i państwa Polskiego, postanowiliśmy powołać PARTIE NARODU POLSKIEGO, Partia Narodu Polskiego działając w zgodzie z obowiązującym prawem, wszelkimi możliwymi sposobami będzie zmierzała do realizacji zadań określonych w swoim Statucie oraz wyszczególnionych w Deklaracji Programowej, a następnie w aktualizowanym na bieżąco Programie. Stanowczo sprzeciwiamy się politycznym oszustwom, manipulacjom i widowiskom, za pomocą których politycy PRL i III RP zwykli odwracać uwagę obywateli od rzeczy istotnych. Politycy powinni zajmować się tymi sprawami, do załatwienia których zobowiązali się podczas kampanii wyborczej. Polityk nie może być człowiekiem pozbawionym honoru, a swoje osobiste spory powinien załatwiać bez angażowania mediów publicznych. Należy przywrócić kryterium kompetencji oraz odbudować zarówno etos pracy, jak i publicznej służby.
W obecnym, bardzo trudnym okresie dziejowym naszej Ojczyzny, gdy:
1. majątek narodowy, stanowiący dorobek i dziedzictwo materialnej kultury wielu pokoleń Polaków, pod pozorem prywatyzacji i globalizacji jest rozkradany i za bezcen sprzedawany, co jest następstwem etycznej erozji grup sprawujących władzę po 1989 r., odrzucenie przez nich w liberalnym systemie gospodarczym pojęcia dobra wspólnego - w rozumieniu społecznej nauki Kościoła, i kierowanie się tylko tzw. "wolnym rynkiem",
2. łamane są prawa człowieka, rodziny i Narodu polskiego poprzez doprowadzanie coraz większej części społeczeństwa do całkowitej nędzy i rozpaczy, zwłaszcza w wyniku ciągłego wzrostu bezrobocia, co powoduje systematyczne zmniejszanie się przyrostu naturalnego oraz zagrożenie zdrowia i życia społeczeństwa ze względu na niedożywienie, ciągłe niedofinansowywanie służby zdrowia, wzrost cen lekarstw oraz kosztów leczenia,
3. Naród polski pozbawiany jest swej godności przez antypolonizm szalejący z nienawiści do Polski i polskości, zniesławia się w historii Polski postacie będące pomnikami narodowej wielkości i świetności naszych dziejów,
4. społeczeństwo polskie, a szczególnie młodzież, pozbawiane jest prawdy o sobie, o własnej historii i o własnej tożsamości przez polskojęzyczne media, finansowane przez obcy kapitał,
5. burzy się chrześcijańską tradycję, podcina się korzenie polskiej kultury, niszczy się oświatę i naukę, obniża się poziom moralny Narodu przez wprowadzanie i upowszechnianie relatywizmu poznawczego oraz etycznego, ukrytą walkę z religią katolicką, popieranie rozwiązłości i naruszanie prawa każdego człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
6. obala się rzeczywiste autorytety etyczne i narodowe a lansuje pozorne, obce polskiej mentalności i kulturze chrześcijańskiej poprzez upowszechnianie konsumpcyjnego stylu życia i wycinanie ze świadomości narodu takich wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna, niszczy sie patriotyzm w młodym pokoleniu,
7. zabija się duszę Narodu, pozbawia się Go nadziei na lepszą przyszłość, odbiera Mu się naturalną wrażliwość i szlachetność, a oskarża nieustannie o brutalność, głupotę i niezdolność do jedności i jakiejkolwiek współpracy. Przedstawiamy program moralnej i cywilizacyjnej odbudowy kraju, stworzenia silnego , sprawiedliwego, niepodleglego i bezpiecznego Panstwa Polskiego. Polski zdolnej zapewnic Narodowi godny byt oraz pomyslna przyszlosc.
Przyjmujac haslo naszych ojców i pradziadów które od wieków zwiazane jest z Najjasniejszą Rzeczypospolitą w najtrudniejszych jej chwilach - BÓG - HONOR - OJCZYZNA - . świadomi swoich praw i obowiązków względem naszej Ojczyzny i całego dziedzictwa, które Polskę stanowi, określamy niniejszym następująco nasze stanowisko ideowo - programowe i nasze zamierzenia:

KONSTYTUCJA
Jako fundament kazdego panstwa i w nim panujacego ustroju, majac na uwadze dobro Narodu, chrzescijanskie wartosci i tradycje , zostanie opracowana przy wspóludziale spoleczenstwa, w oparciu o Konstytucje Majowa i przed wojenna, jako godna trzeciego tysiaclecia Panstwa Polskiego. Dokonane zostana zmiany w trybie natychmiastowym wszystkie ustawy i paragrafy w Konstytucji RP, które nie sa zgodne z Racja Stanu Narodu Polskiego. (Konstytucja Rzeczypospolitej ma byc gwarantem prawa kazdego Polaka i obywatela

USTRÓJ PANSTWA
Wprowadzimy ustrój narodowo-demokratyczny z uwzglednieniem chrzescijanskich wartosci , zapewniajacy niepodleglosc, suwerennosc, sprawiedliwosc, bezpieczenstwo oraz polepszenie bytu Narodu.

PARTIE POLITYCZNE
Wstrzymamy finansowanie wszystkich partii politycznych z budzetu panstwa.

PRAWO
Doprowadze do zmiany prawa karnego tak by zostalo zagwarantowane bezpieczenstwo Narodowi, Panstwu oraz gospodarce narodowej, a wszelkie naduzycia i przestepstwa beda bez wzglednie scigane . Zostanie przeprowadzona dokladna lustracja i odsuniecie skorumpowanych pracowników we wszystkich szczeblach administracji panstwowej, samorzadowej, wymiarze sprawiedliwosci, policji, wojsku. Kazdy obywatel bedzie jednakowo traktowany nie bedzie zadnych wyjatkow. Calkowite i natychmiastowe zlikwidowanie korupcji, lapówkarstwa, kumoterstwa na wszystkich poziomach administracji panstwowej i samorzadowej. (Dokonaja tego w trybie natychmiastowym Niezawisle Sady, które nie beda podlegac zadnemu systemowi politycznemu, gospodarczemu czy ekonomicznemu, a wyrok zapadajacy bedzie odzwierciedleniem sumienia kazdego sedziego wydajacego werdykt sedziowski w rozprawach przy otwartych drzwiach).

SLUZBA ZDROWIA
Konieczne jest przeprowadzenie zdrowej reorganizacji calej sluzby zdrowia Kasy Chorych ulegna likwidacji a wraz z nimi cala biurokracje i marnowanie pieniedzy przeznaczonych na opieke zdrowotna. Zostanie zwiekszony budzet na powszechna sluzbe zdrowia , zapewniona bedzie bezplatna opieka lekarska we wszystkich panstwowych( publicznych ) szpitalach, przychodniach medycznych, dla wszystkich obywateli RP. Zostanie wprowadzony nowy realny system wynagrodzen dla pracowników sluzby zdrowia w porozumieniu ze zwiazkami zawodowymi. Szpitale i przychodnie prywatne nie beda dofinansowywane z budzetu panstwa.

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE
Wprowadzony zostanie nowy panstwowy ogolno-narodowy system ubezpieczen medycznych - MEDIK - obejmujacy wszystkie grupy ludnosci, pracujacych, rolników, bezrobotnych, emerytów i rencistów. Skladki zostana zmniejszone i beda pobierane od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego. Emeryci, rencisci i bezrobotni beda zwolnieni od oplat.

APARAT ADMINISTRACJI
Natychmiastowe zredukowanie aparatu rzadowego i administracyjnego do faktycznie wymaganych potrzeb. (Ilosc reprezentantów Narodu Polskiego - Rzad jak i system administracyjny bedzie ustalany na podstawie kompetencji i faktycznych potrzeb w sluzbie dla Narodu Polskiego na wszystkich jego szczeblach).

MEDIA
Zostanie zmieniona struktura zarzadzania Polskim Radiem i Telewizja po przez likwidacje Rady Programowej i Naczelnej PRiTV, oraz KRRiT. Zostanie uproszczona droga przyznawania licencji i czestotliwosci przez Ministerstwo Lacznosci. Telewizja i radio zostana pozbawione wplywów wszelkich instancji politycznych i panstwowych, stajac sie niezaleznymi mediami dzialajac na podstawie swoich statutów . Zniesiona zostanie obowiazkowa oplata za radio i telewizje. Prasa wychodzaca na terenie kraju bedzie posiadala pelna niezaleznosc. Nie bedzie dopuszczona do publikacji prasa o charakterze sprzecznym z chrzescijanskimi zasadami moralnymi.

OSWIATA
Zwiekszony zostanie budzet na szkolnictwo. Wprowadzony zostanie obowiazkowy sredni stopien nauki. W szkolach panstwowych wszystkich szczebli nauka bedzie bezplatna. Po za szkolami panstwowymi beda mogly funkcjonowac szkoly katolickie i prywatne. Nauczyciele beda otrzymywac godne tego zawodu wynagrodzenie .

ROLNICTWO
Powstana warunki do egzystowania indywidualnych gospodarstw rodzinnych, po przez wprowadzenie dostepnych kredytów rolniczych, wprowadzenia realnych minimalnych cen na plody rolne, dotacji panstwowych dla rolnictwa . Postawimy na polska zdrowa żywność, stwarzajac rolnictwu jej zbyt na wewnetrznym rynku. zeby wyżywic swój wlasny naród bez potrzeby importu niezdrowej zywnosci z krajów UE. Wprowadzimy pierszenstwo na rynku, wlasnych polskich produktów rolniczych, ograniczajac ich import. Bedziemy podejmowac starania o sprzedaż nadwyzek zywnosci do krajów bylego ZSRR. Wprowadzimy zakaz sprzedaży ziemi obcokrajowcom jak i kapitalowi zagranicznemu.

RENTY I EMERYTURY
Wprowadzimy nowy system ubezpieczen emertalnych, placonych przez pracodawce dla pracownika na minimalna emeryture ktora pozwolic ma na otrzymanie podstawowej enerytury takiej by emeryt mogl sprostac swym wymaganiom. Zlikwidujemy wszelkie uprzywiljowane emerytury. Wszyskie emerytury zostana wyrównane do takich by emeryci mieli zapewnione minimum socjalne. Emerytalny fundusz rolniczy zostanie znowelizowany , skladki na ten fundusz beda pobierane od firm, przedsiebiorstw skupujacych plody rolne. Rolnik otrzyma podstawowa emeryture po uzyskaniu wieku emerytalnego. Zniesiemy obowiazek przekazywania gospodarstw rolnych za emeryture. Zlikwidowana zostanie Kasa Rolniczych Ubezpieczen Spolecznych.

SYSTEM PODATKOWY
Powstanie nowy prorodzinny system podatkowy, zlikwidujemy VAT na artykuly pierwszej potrzeby ( zywnosc podstawowa, energia, woda, co.) * Podatki od zarobków zostana obnizone dla grup o niskich dochodach, powstanie 4 stopniowa skala. Nie bedzie podatku od rent i emerytur i zasilków dla bezrobotnych. Dla podmiotów gospodarczych zostanie wprowadzony nowy system podatkowy .

BEZROBOCIE
Zostana podjete wszelkie dzialania zmierzajace do zmniejszenia bezrobocia, po przez wprowadzanie ulg dla firm zatrudniajacych bezrobotnych, tworzenie nowych miejsc pracy, dodatkowe prace zlecane przez jednostki samorzadowe. Wejdzie w zycie nowy system zasilków dla bezrobotnych zapewniajacy minimum socjalne przez okres bezrobocia.

GOSPODARKA NARODOWA
Zostanie przeprowadzona lustracja gospodarcza i prywatyzacyjna, winni naduzyc poniosa konsekwencje prawne. Zaklady produkcyjne pracujace na rynek krajowy beda wspierane po przez stworzenie godnych warunków do ich dzialalnosci. Telekomunikacja Polska, PKP, Poczta Polska pozostana pod kontrola panstwa. * Wprowadzone zostana zmiany w oplatach za rozmowy telefoniczne, zlikwidowane zostana impulsy w rozmowach miejscowych. Wstrzymane zostanie rozgrabianie gospodarki narodowej , wyprzedaz ziemi kapitalowi obcemu. Nie bedzie niejsca dla panoszacej sie biurokracji. Narodowy Bank Polski zwsze pozostanie panstwowym Bankiem Polskim , podejmiemy dzialania do likwidacji oprocentowan tzw. "lichwa". Mosi wejsc w zycie DEKRET, ktory pozwoli w sposob demokratyczny wprowadzic Program Kredytu Spolecznego w jednej chwli i stanie sie lekarzem wycinajacym lichwiarski rak toczacy Narod Polski i nasza Ojczyzne od ponad 500 lat wlacznie z lichwiarskimi odsetkami.

WOJSKO
Ma bronic granic RP ,suwerennosci i niepodleglosci . Nie moze byc uzyte poza granicami RP na "misjach" czy tez innych aktach napasci czy agresji wobec innych narodow. Propozycja zmiany nazwy na Narodowe Sily Zbroje RP. Kadra oficerska bedzie poddana lustracji. Postawimy na zawodowa armie , sluzba zasadnicza bedzie zredukowana do przeszkolenia wojskowego .

UNIA EUROPEJSKA
Polska nie powinna integrowac do UE tej ktora dazy do usuniecia wartosci chrzescijanskich i katolickich oraz podpozadkowania sobie panstw i narodow,odebrania im suwerennosci i niepodleglosci, uwazamy ze Polska wchodzac do Unii Europejskiej bedzie musiala bez wzglednie podpozadkowana oraz  wykonywac polecenia Brukseli. Polska bedzie zarzadzac prawo unijne a nie polskie, ziemie zachodnie przestana byc w rekach polaków. Uczynimy wszystko by Polska i Narod odzyskaly niepodległość i suwerenność. Dopuszczamy mozliwosc wejscia Polski w struktury federacji panstw z zachowaniem niepodleglosci i suwerennosci , na rownych partnerskich zasadach.

Jesteśmy Polakami i katolikami. Uznajemy, że celem i sensem życia człowieka jest życie wieczne w pokoju z Bogiem, zaś środkiem do jego osiągnięcia - doskonalenie świata i siebie samego. Katolicka moralność i nauka społeczna Kościoła stoi na fundamencie personalizmu chrześcijańskiego. Człowiek jako osoba (persona), stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, obdarzony najwyższą godnością dziecka Bożego, powołany jest do doskonałości, czyli do świętości. Szczęście jest naturalnym celem człowieka, zaś źródłem szczęścia jest doskonalenie moralne samego siebie i oraz doskonalenie otaczającego świata w sferze materialnej. Do realizacji celu i sensu życia człowiek otrzymał od Boga prawa naturalne, które są nienaruszalne (żadna społeczność nie może ich znosić) oraz niezbywalne (nie można ich odebrać lub z nich zrezygnować). Za katolicką nauką społeczną uznajemy następujące naturalne prawa człowieka: prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, które wiąże się z posiadaniem odpowiednich środków materialnych koniecznych do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia i pociąga za sobą obowiązki świadczeń i zabezpieczeń społecznych ze strony państwa, prawo do korzystania z wartości moralnych i kulturalnych czyli prawo do postępu moralnego i umysłowego poprzez wychowanie i nauczanie, prawo do głoszenia prawdy we wszystkich swych przejawach (mowa, książka, prasa, radio, kino, telewizja, internet i Inne media), do wolności sumienia i przekonań. Prawo to jest tej samej kategorii co prawo do życia, można by je nazwać prawem do życia (rozwoju) duchowego, moralnego i umysłowego czyli do rozwoju pełnej osobowości, prawo do kultu religijnego - człowiek jako istota społeczna ma prawo do publicznego wyznawania wiary, a więc ma prawo do budowy świątyń i troski materialnej o ich wystrój i wyposażenie, do organizacji procesji i innych uroczystości religijnych, do publicznego noszenia oznak i symboli religijnych, do kształcenia i wychowania religijnego prawo do wolności, wyboru drogi życiowej - w rodzinie, w stanie wolnym lub w stanie duchownym (zakonnym) wymaga od państwa wspierania tych dróg życiowych osoby ludzkiej, prawo do pracy wiąże się ściśle z prawem do życia i prawem do rozwoju, prawo do własności, jako prawo do owoców swej pracy ma zapewnić rozwój człowieka indywidualny i społeczny, umacnia rodziny, społeczności lokalne, umacnia państwo i zmusza do dobrego i oszczędnego gospodarowania środkami materialnymi, umożliwia działalność charytatywną, prawo do zrzeszania się wiąże się z naturalnym prawem człowieka do udziału w życiu społecznym, które jest warunkiem rozwoju osoby ludzkiej, prawo do emigracji i imigracji, jako że cały świat został stworzony dla wszystkich ludzi, prawo do udziału w życiu publicznym czyli do działalności społecznej i politycznej, do czynnego i biernego udziału w wyborach .
Uznajemy rodzinę za sakramentalny związek małżeński kobiety i mężczyzny. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczną, która zapewnia urodzenie oraz wszechstronny rozwój osoby ludzkiej. Tylko rodzina zapewnia człowiekowi włączenie się w życie społeczne, jest jego pierwszą i podstawową wspólnotą wychowawczą opartą na miłości, zapewnia osobie ludzkiej bezpieczeństwo, chroni przed indywidualizmem i naciskami zewnętrznymi.

RODACY !
Stojac w obliczu rozgrabiania i niszczenia gospodarki narodowej, niszczenia rolnictwa, ciaglego wzrostu bezrobocia, emigracji mlodziezy za praca, katastrofalnej sytuacji finansowej emerytow i rencistow,wielkiej rzeszy bezdomnych, spadku standartu zycia u wiekszosci Narodu, oraz panujacej biurokracji , korupcji i zlodziejstwa wychodzimy z zalozeniem :

- utworzenia Narodowej Rady Doradczej przy Prezydencie RP ze wszystkich grup zawodowych
- powolanie Trybunalu Narodowego - wladza w Kraju ma byc wylacznie w rekach Narodu Polskiego
- zmniejszenia ilosci poslów i senatorów - delegalizacja partii które w przeszlosci prowadzily dzialalnosc przestepcza
- powstrzymanie ingerencji obcych narodowosci w wewnetrzne sprawy naszego Panstwa
- stworzenie programów naprawczych dla gospodarki narodowej w tym rolnictwa
- wprowadzenie ustaw zakazujacych sprzedazy ziemi obcokrajowcom
- o sprawach wagi narodowej ma decydowac wola Narodu po przez referendum.
- zmniejszenie plac w administracji panstwowej i samorzadowej do realnych
- osoby jak i partie które sprawowaly wladze musza zostac rozliczone ze swej grabierzczej dzialalnosci, winni z cala surowoscia prawa zostana pociagnieci do odpowiedzialnosci
- jak najszybsze umozliwienie powrotu do Ojczyzny wszystkim tym i ich rodzinom co zostali zeslani , wywiezieni na Wschod.
Zwracamy sie do wszystkich grup spolecznych, miast i wsi, do was rolnicy, robotnicy, emeryci i rencisci, bezrobotni, do inteligencji, do Polonii Swiata, do was droga polska mlodziezy bez perspektyw na przyszlosc jaka zgotowaly wam kolejne rzady za przyzwoleniem glow Panstwa Polskiego - stancie z nami we wspolnym szeregu, przerwijmy to co sie dzieje z gospodarka i upadlaniem Narodu.
Wspolnie Razem Odzyskamy Polske, zbudujmy taka by w kazdej rodzinie nie bylo lez , by nie bylo glodnych, bezdomnych !

Grupa Inicjatywna
Partii Narodu Polskiego

e-mail: pnp1@o2.pl
partianarodupolskiego@tlen.pl
Studio "STOP"  
  Filmy które powinien poznać każdy POLAK

http://www.kronikanarodowa.com/grunwald_2010/rabin_i_nowak.html
http://kronikanarodowa.com/grunwald_2010/morderstwo_na_raty.html
http://kronikanarodowa.com/grunwald_2010/jedwabne_jaja.html

oraz inne filmy

http://www.rpn.com.pl/index.php/informacje/filmy
http://kronikanarodowa.com/
http://www.polskapolityka.com/
 
Reklama  
 
 
Polsko , Ojczyzno Narodu !  
 

"Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem-
Polska jest Polską, a Polak Polakiem."

Adam MickiewiczWzrusz, Boże, serce wolnego narodu,
zrzuć zasłonę z jego oczu,
aby wiedział, że wolność źle czynienia
jest znakiem niedoskonałości rządu,
a nie prerogatywą wolności!

Andrzej Zamojski na sejmie 1763 r.Jesteśmy Polakami,
Wiara ojców naszych - wiarą naszych dzieci,
Polak Polakowi bratem,
co dzień Polak Ojczyźnie służy,
POLSKA jest Matka naszą
nie wolno Jej krzywdzić i mówić o Niej źle!


"Polacy, zacne syny dzielnego plemienia,
Przed którymi butne wrogi czołem niegdyś biły,
Pokażcie, żeście godni dawnego imienia,
I przodków siły."

wyjątek z wiersza Franciszka Wężyka (1785-1862 "Oda do Polaków")
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
"Jest olbrzymią wartością zrozumieć znaczenie wolności dla narodu, zrozumieć jak wielkim jest ona dobrem i własnością, że żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw do wolności i z własnych zadań, że nie wolno tych praw nikomu oddawać, że obrona ich jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą! " Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński