"Mamy widzieć przed sobą cały naród, społeczeństwo, państwo, a potem - wielką dziedzinę ludzkiej pracy. Wszędzie są zadania, obowiązki i prawa. Hierarchię tych wartości trzeba utrzymać. Zawsze Polacy tak walczyli o swoje dobro, aby bronić narodu. " Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński
 
( SŁOWIAŃSKA ) PARTIA NARODU POLSKIEGO
Partia Narodu Polskiego  
  Jestem Polakiem
  Program dla Polski
  Deklaracja ideowo -programowa PNP
  Statut PNP
  Deklaracja Członkowska
  Strony warte odwiedzenia :
  Licznik
  Kontakt:
  Śpiewać Będą
Program dla Polski
PROGRAM DLA POLSKI / Projekt /
PARTII NARODU POLSKIEGO
DO NARODU POLSKIEGO !

Tragiczna sytuacja do jakiej doprowadzily nasz Kraj i Naród kolejne rzady karierowiczów zdominowane w wiekszosci z obywateli polskich, narodowosci zydowskiej, starannie to ukrywajacych pod zmienionymi nazwiskami, wywodzacych sie z lewicy i prawicy, powiazanych z zydo-masonskimi syndykatami swiatowymi dla których sa gotowi poswiecic Naród jak i Ojczyzne, oddali nas pod panowanie zydo - masonskiej machiny jaka jest Unia Europejska .
Doprowadzajac Ojczyzne do ruiny a wieksza czesc ludnosci na skraj nedzy, trwoniac i wyprzedajac majatek narodowy, stosujac polityke anty-polska, anty-katolicka i anty-narodowa, niszczac polskie rolnictwo jak i przemysl, musimy podjac zdecydowane dzialanie przerwania tego precederu. Zwracamy sie do Narodu Polskiego, wszystkich grup spoleczenstwa stancie z nami we wspólnym szeregu walki o Ojczyzne i godnosc bytu Polski i Polakow.
Krytyczna sytuacja wiekszosci Narodu jak i gospodarki narodowej, uklady kolesiow, ograbianie i wyniszczanie gospodarki a takze wyprzedaz w nie polskie rece, niszczenie polskiego rolnictwa, pozbawianie robotnikow miejsc pracy, ponad 5 -cio miljonowa rzesza bezrobotnych z glodowa racja zasilku , oto bilans do jakiego doprowadzily kolejne rzady gnebicieli Narodu, zmusza nas do przerwania tego haniebnego precederu po przez powolanie do zycia Partii Narodu Polskiego.

Przedstawiamy program moralnej i cywilizacyjnej odbudowy kraju, stworzenia silnego , sprawiedliwego, niepodleglego i bezpiecznego Panstwa Polskiego. Polski zdolnej zapewnic Narodowi godny byt oraz pomyslna przyszlosc. Przyjmujac haslo naszych ojców i pradziadów które od wieków zwiazane jest z Najjasniejsza Rzeczypospolita w najtrudniejszych jej chwilach - BÓG - HONOR - OJCZYZNA - .

Wychodzimy do Narodu Polskiego z tym programem :

KONSTYTUCJA
Jako fundament kazdego panstwa i w nim panujacego ustroju, majac na uwadze dobro Narodu, chrzescijanskie wartosci i tradycje , zostanie opracowana przy wspóludziale spoleczenstwa, w oparciu o Konstytucje Majowa i przed wojenna, jako godna trzeciego tysiaclecia Panstwa Polskiego. Dokonane zostana zmiany w trybie natychmiastowym wszystkie ustawy i paragrafy w Konstytucji RP, które nie sa zgodne z Racja Stanu Narodu Polskiego. (Konstytucja Rzeczypospolitej ma byc gwarantem prawa kazdego Polaka i obywatela i niezwlocznie wszystkie ustawy, punkty, paragrafy zostana zmienione jesli sa sprzeczne z Dekalogiem z Pisma Swietego).

USTRÓJ PANSTWA
Wprowadzimy ustrój narodowo-demokratyczny z uwzglednieniem chrzescijanskich wartosci , zapewniajacy sprawiedliwosc, bezpieczenstwo oraz polepszenie bytu Narodu.

PARTIE POLITYCZNE
Wstrzymamy finansowanie wszystkich partii politycznych z budzetu panstwa.

PRAWO
Doprowadze do zmiany prawa karnego tak by zostalo zagwarantowane bezpieczenstwo Narodowi, Panstwu oraz gospodarce narodowej, a wszelkie naduzycia i przestepstwa beda bez wzglednie scigane . Zostanie przeprowadzona dokladna lustracja i odsuniecie skorumpowanych pracowników we wszystkich szczeblach administracji panstwowej, samorzadowej, wymiarze sprawiedliwosci, policji. Kazdy obywatel bedzie jednakowo traktowany nie bedzie zadnych uprzywiljowan. Wymiar sprawiedliwosci pozostanie pozbawiony ingerencji róznych sil politycznych.

SLUZBA ZDROWIA
Konieczne jest przeprowadzenie zdrowej reorganizacji calej sluzby zdrowia NFZ  ulegnie likwidacji a wraz z nimi cala biurokracje i marnowanie pieniedzy przeznaczonych na opieke zdrowotna. Zostanie zwiekszony budzet na powszechna sluzbe zdrowia , zapewniona bedzie bezplatna opieka lekarska we wszystkich panstwowych( publicznych ) szpitalach, przychodniach medycznych, dla wszystkich obywateli RP. Zostanie wprowadzony nowy realny system wynagrodzen dla pracowników sluzby zdrowia w porozumieniu ze zwiazkami zawodowymi. Szpitale i przychodnie prywatne nie beda dofinansowywane z budzetu panstwa.

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE
Wprowadzony zostanie nowy panstwowy ogolno-narodowy system ubezpieczen medycznych - MEDIK - obejmujacy wszystkie grupy ludnosci, pracujacych, rolników, bezrobotnych, emerytów i rencistów. Skladki zostana zmniejszone i beda pobierane od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego. Emeryci, rencisci i bezrobotni beda zwolnieni od oplat.

APARAT ADMINISTRACJI
Natychmiastowe zredukowanie aparatu rzadowego i administracyjnego do faktycznie wymaganych potrzeb. (Ilosc reprezentantów Narodu Polskiego - Rzad jak i system administracyjny bedzie ustalany na podstawie kompetencji i faktycznych potrzeb w sluzbie dla Narodu Polskiego na wszystkich jego szczeblach).

MEDIA
Zostanie zmieniona struktura zarzadzania Polskim Radiem i Telewizja po przez likwidacje Rady Programowej i Naczelnej PRiTV. Zostanie uproszczona droga przyznawania licencji i czestotliwosci przez Ministerstwo Lacznosci. Telewizja i radio zostana pozbawione wplywów wszelkich instancji politycznych i panstwowych, stajac sie niezaleznymi mediami dzialajac na podstawie swoich statutów . Zniesiona zostanie obowiazkowa oplata za radio i telewizje. Prasa wychodzaca na terenie kraju nie bedzie sterowana przez zadne organa. Bedzie posiadala pelna niezaleznosc. Nie bedzie dopuszczona do publikacji prasa o charakterze sprzecznym z chrzescijanskimi zasadami moralnymi.

OSWIATA
Zwiekszony zostanie budzet na szkolnictwo. Wprowadzony zostanie obowiazkowy sredni stopien nauki. W szkolach panstwowych wszystkich szczebli nauka bedzie bezplatna. Po za szkolami panstwowymi beda mogly funkcjonowac szkoly katolickie i prywatne. Nauczyciele beda otrzymywac godne tego zawodu wynagrodzenie .

ROLNICTWO
Powstana warunki do egzystowania indywidualnych gospodarstw rodzinnych, po przez wprowadzenie dostepnych kredytów rolniczych, wprowadzenia realnych minimalnych cen na plody rolne, dotacji panstwowych dla rolnictwa . Likwidacja upadajacych panstwowych gospodarstw rolnych po przez tworzenie spólek pracowniczych lub w przypadku braku zainteresowania pracowników sprzedaż po przez otwarty przetarg. Postawimy na polska zdrowa żywność, stwarzajac rolnictwu jej zbyt na wewnetrznym rynku. ze wyżywic swój wlasny naród bez potrzeby importu niezdrowej zywnosci z krajów UE. Wprowadzimy pierszenstwo na rynku, wlasnych polskich produktów rolniczych, ograniczajac ich import. Bedziemy podejmowac starania o sprzedaż nadwyzek zywnosci do krajów bylego ZSRR. Wprowadzimy zakaz sprzedaży ziemi obcokrajowcom jak i kapitalowi zagranicznemu.

RENTY I EMERYTURY
Wiek przejscia na emeryture zostanie utrzymany dla
mezczyzn 65 kobiet 60 lat , bedzie obowiazywac wszystkich obywateli RP.
Wprowadzimy nowy system ubezpieczen emertalnych, placonych przez pracodawce dla pracownika na minimalna emeryture ktora pozwolic ma na otrzymanie podstawowej enerytury takiej by emeryt mogl sprostac swym wymaganiom. Zlikwidujemy wszelkie uprzywiljowane emerytury. Wszyskie emerytury zostana wyrównane do takich by emeryci mieli zapewnione minimum socjalne. Emerytalny fundusz rolniczy zostanie znowelizowany , skladki na ten fundusz beda pobierane od firm, przedsiebiorstw skupujacych plody rolne. Rolnik otrzyma podstawowa emeryture po uzyskaniu wieku emerytalnego. Zniesiemy obowiazek przekazywania gospodarstw rolnych za emeryture. Zlikwidowana zostanie Kasa Rolniczych Ubezpieczen Spolecznych.

SYSTEM PODATKOWY
Powstanie nowy prorodzinny system podatkowy, zlikwidujemy VAT na artykuly pierwszej potrzeby ( zywnosc podstawowa, energia, woda, co.) Podatki od zarobków zostana obnizone dla grup o niskich dochodach, powstanie 4 stopniowa skala. Nie bedzie podatku od rent i emerytur i zasilków dla bezrobotnych. Dla podmiotów gospodarczych zostanie wprowadzony nowy system podatkowy .

BEZROBOCIE
Zostana podjete wszelkie dzialania zmierzajace do zmniejszenia bezrobocia, po przez wprowadzanie ulg dla firm zatrudniajacych bezrobotnych, tworzenie nowych miejsc pracy, dodatkowe prace zlecane przez jednostki samorzadowe. Wejdzie w zycie nowy system zasilków dla bezrobotnych zapewniajacy minimum socjalne przez okres bezrobocia,poszukiwania pracy.

GOSPODARKA NARODOWA
Zostanie przeprowadzona lustracja gospodarcza i prywatyzacyjna, winni naduzyc poniosa konsekwencje prawne. Zaklady produkcyjne pracujace na rynek krajowy beda wspierane po przez stworzenie godnych warunków do ich dzialalnosci. Telekomunikacja Polska, PKP, NBP, Poczta Polska pozostana instytucjami z udzialem skarbu panstwa. Wprowadzone zostana zmiany w oplatach za rozmowy telefoniczne, zlikwidowane zostana impulsy w rozmowach miejscowych. Wstrzymane zostanie rozgrabianie gospodarki narodowej , wyprzedaz ziemi kapitalowi obcemu. Nie bedzie niejsca dla panoszacej sie biurokracji. Narodowy Bank Polski zwsze pozostanie panstwowym Bankiem Polskim , podejmiemy dzialania do likwidacji oprocentowan tzw. "lichwy". Mosi wejsc w zycie upragniony DEKRET, ktory pozwoli w sposob demokratyczny wprowadzic Program Kredytu Spolecznego w jednej chwli i stanie sie lekarzem wycinajacym lichwiarski rak toczacy Narod Polski i nasza Ojczyzne od ponad 500 lat wlacznie z lichwiarskimi odsetkami.

WOJSKO
Ma bronic granic RP oraz suwerennosci i niepodleglosci . Nie moze byc uzyte poza granicami RP na "misjach" czy tez innych aktach napasci czy agresji wobec innych narodow. Propozycja zmiany nazwy na Narodowe Sily Zbroje RP. Tak samo jak inne grupy spoleczne kadra musi byc poddana lustracji.

UNIA EUROPEJSKA
Polska nie powinna integrowac do UE tej ktora dazy do usuniecia wartosci chrzescijanskich i katolickich oraz podpozadkowania sobie panstw i narodow, odbierajac im suwerennosc i niepodleglosc , uwazamy ze Polska wchodzac do Unii Europejskiej bedzie  jej podporzadkowana jak i wykonywac polecenia Brukseli. Polska bedzie zarzadzac prawo unijne a nie polskie, ziemie zachodnie przestana byc w rekach polaków. Uczynimy wszystko by Polska i Narod odzyskaly niepodległość i suwerenność. Dopuszczamy mozliwosc wejscia Polski w struktury federacji panstw z zachowaniem niepodleglosci i suwerennosci , na rownych partnerskich zasadach.

RODACY !
Stojac w obliczu rozgrabiania i niszczenia gospodarki narodowej, niszczenia rolnictwa, ciaglego wzrostu bezrobocia, katastrofalnej sytuacji finansowej emerytow i rencistow, spadku standartu zycia u wiekszosci Narodu, oraz panujacej biurokracji , korupcji i zlodziejstwa wychodzimy z zalozeniem :
- utworzenia Narodowej Rady Doradczej przy Prezydencie RP ze wszystkich grup zawodowych
- powolanie Trybunalu Narodowego - wladza w Kraju ma byc wylacznie w rekach Narodu Polskiego
- zmniejszenia ilosci poslów i senatorów
- delegalizacja partii które w przeszlosci prowadzily dzialalnosc przestepcza - powstrzymanie ingerencji obcych narodowosci w wewnetrzne sprawy naszego Panstwa
- stworzenie programów naprawczych dla gospodarki narodowej w tym rolnictwa
- wprowadzenie ustaw zakazujacych sprzedazy ziemi obcokrajowcom
- o sprawach wagi narodowej ma decydowac wola Narodu po przez referendum. - zmniejszenie plac w administracji panstwowej i samorzadowej do realnych
- osoby jak i partie które sprawowaly wladze musza zostac rozliczone ze swej grabierzczej dzialalnosci, winni z cala surowoscia prawa zostana pociagnieci do odpowiedzialnosci

Zwracamy sie do wszystkich grup spolecznych, miast i wsi, do was rolnicy, robotnicy, emeryci i rencisci, bezrobotni, do inteligencji, do Polonii Swiata, do was droga polska mlodziezy bez perspektyw na przyszlosc jaka zgotowaly wam kolejne rzady za przyzwoleniem glów Panstwa Polskiego
- stancie z nami we wspolnym szeregu, przerwijmy to co sie dzieje z gospodarka i upadlaniem Narodu. Wspólnie Razem Odzyskajmy Polske, zbudujmy taka by w kazdej rodzinie nie bylo lez , by nie bylo glodnych, bezdomnych !

By w Ojczyznie zylo sie naprawde godnie wszystkim obywatelom !

Grupa Inicjatywna
Partii Narodu Polskiego

E-mail: pnp1@o2.pl
partianarodupolskiego@tlen.pl
Studio "STOP"  
  Filmy które powinien poznać każdy POLAK

http://www.kronikanarodowa.com/grunwald_2010/rabin_i_nowak.html
http://kronikanarodowa.com/grunwald_2010/morderstwo_na_raty.html
http://kronikanarodowa.com/grunwald_2010/jedwabne_jaja.html

oraz inne filmy

http://www.rpn.com.pl/index.php/informacje/filmy
http://kronikanarodowa.com/
http://www.polskapolityka.com/
 
Reklama  
 
 
Polsko , Ojczyzno Narodu !  
 

"Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem-
Polska jest Polską, a Polak Polakiem."

Adam MickiewiczWzrusz, Boże, serce wolnego narodu,
zrzuć zasłonę z jego oczu,
aby wiedział, że wolność źle czynienia
jest znakiem niedoskonałości rządu,
a nie prerogatywą wolności!

Andrzej Zamojski na sejmie 1763 r.Jesteśmy Polakami,
Wiara ojców naszych - wiarą naszych dzieci,
Polak Polakowi bratem,
co dzień Polak Ojczyźnie służy,
POLSKA jest Matka naszą
nie wolno Jej krzywdzić i mówić o Niej źle!


"Polacy, zacne syny dzielnego plemienia,
Przed którymi butne wrogi czołem niegdyś biły,
Pokażcie, żeście godni dawnego imienia,
I przodków siły."

wyjątek z wiersza Franciszka Wężyka (1785-1862 "Oda do Polaków")
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
"Jest olbrzymią wartością zrozumieć znaczenie wolności dla narodu, zrozumieć jak wielkim jest ona dobrem i własnością, że żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw do wolności i z własnych zadań, że nie wolno tych praw nikomu oddawać, że obrona ich jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą! " Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński